Wydarzenia

2007 wiosna – zostaje zmodernizowany ogród przedszkolny, wyposażony w urządzenia sportowo – rekreacyjne

2007-2008 r.– zagospodarowanie terenu wokół przedszkola

2008 r. – powstaje Oddział Zamiejscowy w Lubinie

2008 r.– przedszkolaki laureatami wojewódzkiego konkursu plastycznego „Mamo, tato nie pal przy mnie”.

2009 marzec – przedszkolaki laureatami konkursu gminnego czytelniczego „Grzegorz Kasdepke – autor książek, które warto przeczytać”.

2009 marzec – przedszkolaki laureatami Przeglądu Teatru Jednego Aktora  „Bliżej Teatru”.

2009 kwiecień – przedszkolaki laureatami konkursu plastycznego „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna: w Gminnym Ośrodku Kultury w Raszówce

2009 r.– powstaje IV grupa w Oddziale Zamiejscowym w Ramach Projektu

2010 r. – powstaje Przedszkolny Zespół Ludowy

2010 marzec – przedszkolaki zdobywają II miejsce w Konkursie Bezpieczeństwa  dla Dzieci i Młodzieży „ Uczę się bezpiecznie żyć” pod patronatem Zarządu Wojewódzkiego Dolnośląskiego i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa

2012 maj- I Przedszkolny Regionalny Przegląd Tańców Ludowych organizowany przez Przedszkole

2012 wrzesień – zostały zakupione jonizatory do przedszkola, zasponsorowane przez Fundację Polska Miedź

2013 maj – uroczystość obchodów 50-lecia Przedszkola wraz z nadaniem imienia Jana Pawła II

2013 r.– przedszkolaki laureatami III Dolnośląskiej Gali Talentów w Rudzie Śląskiej, organizowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

2013 r. – praktykanci z Australii i Węgier z tygodniową wizytą w przedszkolu w ramach współpracy z fundacją AIESEC POLAND działającej przy Politechnice Wrocławskiej. Podczas całego tygodnia praktykanci prowadzili zajęcia w języku angielskim.

2014 maj – sukces przedszkolaka z Oddziału Zamiejscowego w Lubinie , I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „O Karolku, który został świętym”

2014 r.– przyjazd praktykantów z Kanady, Meksyku i Chin w ramach współpracy z fundacją AIESEC POLAND działającej przy Politechnice Wrocławskiej. Praktykanci opowiadali dzieciom o zwyczajach, ciekawych miejscach, faunie i florze charakterystycznej dla ich ojczystych krajów.

2014 r. – III miejsce w Ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Akademię Zdrowego Przedszkolaka pt ”Wakacyjny Plecak”.

2015 r.– Przedszkolny Zespół Ludowy laureatem V Dolnośląskiej Gali Talentów w Polanicy Zdrój organizowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

2015 r.– II miejsce w Regionalnym Festiwalu Pokazów Rytmicznych Grup Przedszkolnych w Polkowicach. Przedszkolaki zaprezentowały taniec „Koty i myszy” do muzyki Brahmsa.

2015 grudzień – przedszkole przyłącza się do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”.

2016 r.– obchody w Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Przedszkolaki przygotowały inscenizację z udziałem nauczycieli, przy współpracy z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

2016 r.– III miejsce w Regionalnym Festiwalu Pokazów Rytmicznych Grup Przedszkolnych w Polkowicach

2016 r.– Przedszkole odwiedza Minister Elżbieta Witek i wicedyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu pana Paweł Kura

2016 r.– przedszkolaki wystąpiły z Zespołem Ludowym na deskach teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy w koncercie pamięci Krzysztofa Kobylaka, który od wielu lat związany był w przedszkolem.

2016/2017 r.– udział przedszkola w projekcie edukacyjnym „Była sobie baśń, która organizowana w świat”, którego wynikiem było napisanie książki, która została wydrukowana dla wszystkich uczestników projektu.

2017 r.– występ dla Sybiraków w Świetlicy Wiejskiej w Raszówce, zorganizowane przez wójta Tadeusza Kielana.

2017 r.– II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Charytatywnym „Każdy znaczek wspiera misję – przedszkolaki”.

2017 r.– powstają dwie dodatkowe grupy w Oddziale Zamiejscowym Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce w inicjatywy wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana.

2017 r.– nagroda główna w konkursie wokalnym „Świat Piosenki” dla Przedszkolaków z Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury Lubin

2018 marzec – obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w Oddziale Zamiejscowym w Lubinie, przygotowanie dla społeczności lokalnej przedstawienia pt „Wielkanocny Koszyczek”.

2018 maj – wyróżnienie dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Raszówce z konkursie „Anioły Kultury”.

2018 maj – Brylantowy Jubileusz Przedszkola im. Jana Pawła II, z tej okazji odbyła się niezwykle barwna , wzruszająca i ciepła uroczystość, na której przedszkolaki zaprezentowały swoje rozległe talenty, a swoją obecność uświetniły władze kościelne i gminne.

2018 r. – wizyta Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego w przedszkolu, w ramach wizytacji duszpasterskiej w Parafii w Raszówce. Biskup czytał dzieciom bajkę, a najmłodsi zrewanżowali się pięknym występem wokalno – tanecznym.

2018 r.–  wizyta „Mlecznej paczki” z Białegostoku, w Przedszkolu im. Jana Pawła II w ramach projektu edukacyjnego „Dzieciaki – Mleczaki”. Za przeprowadzenie zajęć związanych z mlekiem i innowacyjnymi posiłkami oraz duże zaangażowanie przedszkola w projekt, organizatorzy projektu odwiedzili nasz placówkę przeprowadzając ciekawe warsztaty.

2018 r.– zamontowanie ścieżki zdrowia dla Maluchów w ogrodzie przedszkolnym w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Raszówce. Sprzęt zakupiono i zamontowano dzięki darowiźnie otrzymanej z Fundacji KGHM Polska Miedź.

2018 r. – Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przygotowanie uroczystości wokalno – muzycznej przez przedszkolaków dla całej społeczności lokalnej.

2019 r.– II miejsce w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Dawna Polska Wieś”.

2019 r. – II miejsce w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Jesień – wszystkie barwy jesieni”