Historia Przedszkola w Raszówce

Przedszkole w Raszówce zostało założone w 1963 roku, jako jednodziałowe Przedszkole publiczne. Do roku 1971 funkcjonował jeden oddział na ulicy Kolejowej 2. Kierowała nim Pani Maria Wiesner. Od 1971 roku do 2004 roku dyrektorem Przedszkola była Pani mgr Teresa Kaczmarczyk. Od sierpnia 1971 roku, z powodu kapitalnego remontu szkoły, oddział przedszkolny przeniesiono do Lipin (obecnie Raszówka) na ul. 1- Maja. 10 grudnia 1978 roku Przedszkole wróciło do wyremontowanego budynku. Warunki lokalowe znacznie się poprawiły. Po oddaniu do użytku przewidywano w nim miejsca dla 60 dzieci. Od 24 września 1979 roku Przedszkole w Raszówce rozpoczęło pracę z dwoma oddziałami. Dzięki staraniom dyrektor Pani Kaczmarczyk, placówce przybywało sprzętu, pomocy dydaktycznych
i metodycznych. W 1987 roku przeprowadzono prace remontowe – malowanie elewacji
i pomieszczeń, wymianę pieca centralnego ogrzewania.

Absolwentką przedszkola z tego okresu była znana sportsmenka uprawiająca tenis stołowy – Pani Dorota Djaczyńska, która odwiedziła Przedszkole w roku szkolnym 1989 – 1990.

Od roku 1990 przedszkole funkcjonowało pod zarządem Urzędu Gminy Lubin. Realizowało swoje zadania, dbało o rozwój i edukację wychowanków, odnosiło sukcesy, także w skali ogólnokrajowej – w roku szkolnym 1994 – 1995 dzieci z grupy starszej otrzymały wyróżnienie w konkursie plastycznym ogłoszonym przez firmę Hochland.

Od 1 września 2004 roku funkcję dyrektora placówki objęła Pani mgr Katarzyna Foryś.
W przedszkolu działały już 3 grupy. Dzięki staraniom Pani Dyrektor w 2006 roku Przedszkole w Raszówce przeszło gruntowny remont. Od 2008 roku funkcjonują 4 grupy przedszkolne.

2007 wiosna – zostaje zmodernizowany ogród przedszkolny, wyposażony w urządzenia sportowo – rekreacyjne

22.09.2008 powstaje Oddział Zamiejscowy w Lubinie z 3 grupami, w ramach projektu „Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na Oddział Zamiejscowy Przedszkola
w Raszówce”. Rok później utworzona zostaje czwarta grupa. Stworzenie Oddziału Zamiejscowego powstało w ramach realizacji projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Lubin”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS.

W roku szkolnym 2011/2012 działa oddział zamiejscowy w Szkole Podstawowej w Raszówce.

W 2012 roku odbywa się I Regionalny Przegląd Tańców Ludowych, który na stałe wchodzi do kalendarza imprez przedszkola.

18 maja 2013 następuje nadanie imienia przedszkola Jana Pawła II i obchody 50-lecia przedszkola.

Maj 2018 – odbył się Brylantowy Jubileusz Przedszkola im. Jana Pawła II, z tej okazji odbyła się niezwykle barwna, wzruszająca i ciepła uroczystość, na której przedszkolaki zaprezentowały swoje rozległe talenty, a swoją obecność uświetniły władze kościelne i gminne.