Informacja : WPŁATY ZA POSIŁKI !

UWAGA RODZICE !!!

WPŁATY ZA POSIŁKI W PRZEDSZKOLU NALEŻY DOKONYWAĆ

przelewem na rachunek bankowy:

za posiłek nr 93 8669 0001 2031 0312 0639 0002

 

Wpłaty  należy  dokonywać  w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca!!

Bardzo proszę  o terminowe dokonywanie wpłat.

Dziękuję